Адвокати УКРАЇНИ

незалежне професійне інтернет видання

Щодо укладання тендерних договорів

В цій статті я б хотіла висвітлити  питання порядку укладання тендерних договорів. Ця тема сьогодні знов стала актуальною в зв’язку зі збільшенням кількості тендерів, які проводяться на спеціалізованих  платформах.

На сьогодні в Україні діє ЗАКОН УКРАЇНИ «Про публічні закупівлі», який  визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпеченняефективного та прозорогоздійсненнязакупівель, створення конкурентного середовища у сферіпублічнихзакупівель, запобіганняпроявамкорупції у ційсфері, розвитокдобросовісноїконкуренції.

Згідно з пунктом 6 частини 1 статті 1 Закону:  «Договір про закупівлю – господарський Договір, що укладається між Замовником і Учасником за результатами проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт та придбання товару»

Звертаю увагу, що правовідносини, ще не передбачають укладення Договору про закупівлю, не є предметом регулювання цього Закону.

Розділ VIIIЗУ «Про публічні закупівлі» містить вимоги до Договору про закупівлю .

Так, зокрема, в п. 1. Ст. 41 Закону зазначено, що «Договір про закупівлюукладаєтьсявідповідно до норм Цивільного та Господарського кодексівУкраїни з урахуваннямособливостей, визначенихцим Законом.»

Статтєю 638 Цивільного Кодексу України встановлено, що Договір є укладеним, якщо Сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов Договору. Істотними умовами Договору є умови про предмет Договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для Договорів даного виду, а також усі  ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї сторони має бути досягнуто згоди .

Частина 4 ст. 41 Закону говорить про те, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

Також при укладанні Договору про закупівлі сторони повинні звернути увагу на вимоги, які містяться в п. 2 та 3  ст.180 Господарського Кодексу України , які говорять про те , що господарський Договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї сторони повинна бути досягнута згода. При укладанні Договору сторони зобов’язані у будь якому разі погодити предмет, ціну та строк дії Договору.

Щодо укладання Договору про закупівлю з переможцем торгів .

На що слід звернути увагу  про укладанні Договору з переможцем .

Частина 6 ст.33 ЗУ «Про закупівлю» встановлює, що «Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадкуобґрунтованоїнеобхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.»

Щодо нікчемності Договору про закупівлю

Потрібно зазначити, що укладення Договору про закупівлю з порушенням  вимог частини четвертої статті 41 та з порушенням строків, передбачених частинами 5 та 6 ст. 33 Закону,  частиною 7 ст. 40 Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до ст. 18 цього Закону , призводить до нікчемності такого Договору  у відповідності до п. 2 та 4 частини 1 ст. 43 Закону .

Договір про закупівлю має укладатися на умовах, зокрема тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, яка має відповідати вимогам тендерної документтаці, у тому числі умовам, передбаченим проектом Договору про закупівлю. Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов має міститися у тендерній документації.

Особливо  хочу відмітити, що якщо фізична або юридична особа, яка має намір подати тендерну пропозицію, не погоджується з вимогами тендерної документації або має пропозиції  стосовно внесення змін до тендерної документації, у тому числі до проекту договору про закупівлю, така особа може звернутись до Замовника щодо внесення змін до тендерної документації,або оскаржити положення тендерної документації до АМКУ відповідно до вимог Закону, або звернутись до суду.

Отже, приймайте участь у тендерах, слідкуйте за змінами законодавства і реагуйте на неправомірні дії конкурентів !

 

Ваш адвокат ,

Цибрій Тетяна Володимирівна