Адвокати УКРАЇНИ

незалежне професійне інтернет видання

Супроводження за кордон, хто з чоловіків має право?

До 27.09.2022 року, ПРАВИЛАМИ перетинання державного кордону громадянами України (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, далі ПРАВИЛА) було встановлено, що:

Перетин державного кордону може здійснюватися:

особою з інвалідністю I чи II групи або іншою особою, яка потребує постійного догляду, – у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб (за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, а у разі супроводу особи з інвалідністю I чи II групи – додатково документів, що підтверджують інвалідність);

Вперше зіткнувшись з питанням виїзду осіб які здійснюють догляд, я був здивований, тому що компенсяція по догляду нараховується за певними кртеріями (виходячи з доходу на кожного члена сім’ї), от же особи, яким за їх статками, компенсація не могла бути нарахована (крітерії нарахування соціальної допомоги, то взагілі окрема “мутна” тема), автоматично позбавлялись права на виїзд, внаслідок чого виникав явний дисбаланс прав та інтересів.

ПКМУ від 10 вересня 2022 р. № 1044, яка набула чинності 27.09.2022 р. до ПРАВИЛ було внесено очикувані зміни, а саме, Пункт 2-1 викладено в новій редакції, зокрема нас цікавить абзац 9-й цієї редакції:

Перетин державного кордону можуть здійснювати:

особи, які потребують постійного догляду,

у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (у значенні, наведеному у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України) за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді

або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду. Акт встановлення факту здійснення догляду за іншою особою, яка потребує постійного догляду, складається на підставі звернення особи, яка здійснює догляд, до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду. У випадку, якщо особа, яка потребує постійного догляду, є взятою на облік внутрішньо переміщеною особою, звернення із заявою про здійснення догляду подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи. На підставі такого звернення особи, яка здійснює догляд, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після надходження заяви складається акт встановлення факту здійснення догляду в довільній формі. Зазначений акт надсилається заявнику або видається особисто за його бажанням; 

От же, ПОРЯДОК притерпів кардинальних змін, якими були усунені відповідні складнощі та дисбаланс прав та інтересів.

Для кращого сприняття та  зрозумілості, я навмисно розбив зміст абзацу 9-го на дві окремі, незалежні одна від одної частини: супроводжуючи: особи родичи першого ступеню спорідненості, та супроводжуючі особи: взагалі сторонні люди.

За змістом першої частини умовою пропуску через державний кордон супроводжуючої особи є: висновок лікарсько-консультативної комісії  та документи що підтверджують родинний зв’язок. Все. КРАПКА, ніякіх довідок про нарахування соц. допомоги, ніяких актів, тощо.

  За змістом другої частини, право на виїзд мають супроводжуючі особи які можуть взагалі не мати ніяких родинних зв’язків з особою яку вони супроводжують, але в такому випадку підстави для пропуску трохи інші, і тут теж є два варіанти:

  • документ (посвідчення, довідка) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд (у цьому випадку висновок лікарсько-консультативної комісії залишається у справі служби соціального захисту, яка здійснювала оформлення та нарахування соціальної допомоги, там же, у справі наявний і акт за яким працівники соціальної служби перевіряли факт здійснення догляду);
  • висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді та акт встановлення факту здійснення догляду.

До речі, в супереч тому, що Акт встановлення факту здійснення догляду за іншою особою, яка потребує постійного догляду, складається на підставі звернення особи, яка здійснює догляд, до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду, в Харкові районні адміністрації не приймають такі заяви, а поклали обовязок з приймання заяв та складання актів на органи соціального захисту відповідних районів.

Підсумуємо: за певних умов, супроводжувати за кордон осіб, які потребують догляду, можуть не лише родичі першого ступеню споріднення, а і взагалі, сторонні особи.

© Адвокат В. Голубцов https://ip.advocate.ua/