Адвокати УКРАЇНИ

незалежне професійне інтернет видання

Поиск

Хто і як позбавив українців можливості отримувати свідоцтва про реєстрацію торговельних марок

У зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України громадяни України штучно позбавлені можливості отримувати свідоцтва про реєстрацію торговельних марок і, як наслідок, ефективно здійснювати захист своїх прав інтелектуальної власності. Саме прикре те, що це сталось внаслідок бездумного кроку законотворців. Як то кажуть: Благими намірами…

В чому суть: відповідно до п.8 ст. 10 ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”

8. Будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відповідно до пункту 10 цієї статті відомостей про заявку або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, здійснене після міжнародної реєстрації, може подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

   1 квітня 2022 року Президент підписав ЗУ № 2174-IX  “Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України”, з першого погляду Закон направлений на захист інтересів осіб у сфері ІВ, але, якщо за іншими ОПІВ захищаються права заявників та правовласників, то  стосовно знаків для товарів і послуг саме права заявників цим законом порушено, захищено права на заперечення  “імовірно існуючих” третіх осіб… 

Так, Законом встановлено:

1. Установити, що:

1) з дня введення в Україні воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законами України “Про охорону прав на промислові зразки” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 34 із наступними змінами), “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36 із наступними змінами), “Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28 із наступними змінами), “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами), “Про правову охорону географічних зазначень” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267 із наступними змінами), “Про авторське право і суміжні права” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214 із наступними змінами), “Про охорону прав на сорти рослин” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 23, ст. 163 із наступними змінами), включаючи всі передбачені цими законами та нормативними актами строки, зокрема, але не виключно, строки подання заперечення проти заявки або дії міжнародної реєстрації в Україні, строки оскарження рішення Національного органу інтелектуальної власності України за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати, строки подання заяви про визнання прав на винахід недійсними, строки, протягом яких можливе поновлення пропущених строків, тощо, за виключенням строків, встановлених для здійснення дій Національним органом інтелектуальної власності України або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин, відомості, необхідні для набуття прав на сорт, та за виключенням окремих випадків, встановлених цим Законом. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення.

Внаслідок зупинення строків на подання заперечень проти реєстрації ТМ усі заявники, до припинення в Україні військового стану, та ще 3 місяця після цього, можуть забути про можливість отримати Свідоцтво про реєстрацію ТМ. Якіж можуть бути наслідки при наявності Закону в діючій редакції:

  1. Нема свідоцтва, нема захисту в суді: “власники” ТМ, у разі порушення прав, позбавлені можливості захищати свої права у судовому порядку;
  2. Потенційні заявники, метою яких була подальша подача міжнародної заявки, скоріше за все першу заявку подадуть за кордоном, в такому випадку країною походження ТМ буде вже не Україна.

Єдиний вихід, який я бачу, термінове внесення змін у ЗУ № 2174-IX, з цього приводу мною буде створен петицію на ім’я Президента. Посилання на петицію буде розміщено у цій статті після її реєстрації та оприлюднення. Адвокат, спеціаліст інтеллектуальної власності В. Голубцов 

ПОСИЛАННЯ НА ПЕТИЦІЮ